Γνωριστε μας

ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Idea Consulting EE

Η εταιρεία μας Idea Consulting E.E. δημιουργήθηκε το 2016. Αποτελείται από στελέχη με περισσότερα από 40 έτη σωρευτικής πείρας, στην σύνταξη προτάσεων και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων στο ΕΣΠΑ και τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Η ομάδα μας αποτελείται από οικονομολόγους και μηχανικούς (μηχανολόγο, πολιτικό μηχανικό και χημικό μηχανικό). Διαθέτει εξειδίκευση στην εκπόνηση business plans και μελετών βιωσιμότητας. Παράλληλα εξειδικεύεται στην παρακολούθηση έργων  ΕΣΠΑ και την υποστήριξη επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ.

Μέλη της εταιρείας μας εργάζονταν επί σειρά ετών σε Φορείς που διαχειρίζονται τα προγράμματα  ΕΣΠΑ για λογαριασμό του Υπουργείο Ανάπτυξης. Γνωρίζουν εκ των έσω τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις των προγραμμάτων αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Είναι λοιπόν οι κατάλληλοι σύμβουλοι προγραμμάτων ΕΣΠΑ εφόσον διαθέτουν την γνώση, “το πως” και “το γιατί” ως προς την αξιοποίηση στο έπακρο όλων των χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ.

Τα στελέχη της Idea Consulting ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την σύνταξη μελετών και την υποβολή προτάσεων ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου.

Αρχή μας:

“όποιος κάνει μια δουλειά την κάνει πολύ καλά! “