Δραστηριοποιήστε στον κλάδο της υγείας; δείτε πως μπορείτε να επιδοτηθείτε

ΕΣΠΑ επιχειρήσεων Υγείας

Νέες επιδοτήσεις για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις του κλάδου υγείας όπως:

  • γιατροί
  • ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα
  • κλινικές
  • κέντρα αποκατάστασης
  • λοιπές επιχειρήσεις κλάδου υγείας

Όλες οι ανωτέρω δραστηριότητες τυγχάνουν σημαντικής επιχορήγησης από τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2017-2020.

Ενδεικτικά, οι ατομικές επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Αυτοαπασχολούμενων Πτυχιούχων με 100% ποσοστό επιδότησης.

Συνολικά οι επιχειρήσεις υγείας μπορούν να επιδοτηθούν από το πρόγραμμα Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Β’ Κύκλος.

Με ενδιαφέρει