ΕΣΠΑ χονδρεμπόριο επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου

ΕΣΠΑ για Εισαγωγικές επιχειρήσεις και Χονδρικού Εμπορίου;

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Β’ Κύκλος» απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου. Αφορά την επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό τους, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και την διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προδιαγραφές προγράμματος ΕΣΠΑ:

 • Προϋπολογισμός πρότασης από 15.000 € έως 350.000 €
 • Επιδότηση 45-50% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

Επιδοτούμενες δαπάνες:

 

 • Κτιριακές εργασίες ανέγερσης ή ανακαίνισης
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Πάσης φύσεως εξοπλισμός
 • Επαγγελματικό όχημα
 • Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας
 • Λογισμικό και εξοπλισμός μηχανογράφησης
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού (έως 2 άτομα συνολικά)
 • Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μελέτη και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, 14001
 • Φωτοβολταϊκά / μικρής κλίμακας ΑΠΕ, αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου
 • Δαπάνες προβολής – προώθησης επιχείρησης

Οι σύμβουλοι της Idea Consulting είναι δίπλα σας να σας στηρίξουν σε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Με ενδιαφέρει