Αναπτυξιακός νόμος 4399 2016

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 επιδοτεί επενδύσεις στους τομείς τουρισμού, αγροδιατροφής, μεταποίησης, logistics, ενέργειας και πληροφορικής σε ποσοστό έως και 55% της συνολικής επένδυσης.

Αναπτυξιακός Νόμος 2018 2019 – Ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια

 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων
 • Ίδρυση, επέκταση ή διαφοροποίηση σε νέα προϊόντα μεταποιητικών επιχειρήσεων
 • Ίδρυση, επέκταση ή διαφοροποίηση σε νέα προϊόντα αγροδιατροφικών επιχειρήσεων
 • Ίδρυση, επέκταση ή διαφοροποίηση σε νέες υπηρεσίες μονάδων logistics
 • Ίδρυση και επέκταση μονάδων παραγωγής ενέργειας

 

Ποσοστά ενίσχυσης σε κάθε περιφέρεια για μικρές επιχειρήσεις:

 • Αττική: Πειραιάς και Δυτική Αττική 40% – Υπόλοιπη περιφέρεια 30%
 • Πελοπόννησος: 55%
 • Νότιο Αιγαίο: 40%
 • Στερεά Ελλάδα: 45%
 • Κρήτη: 45%
 • Ιόνια Νησιά: 45%
 • Δυτική Ελλάδα: 55%
 • Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 55%
 • Κεντρική Μακεδονία: 55%
 • Θεσσαλία: 55%
 • Ήπειρος: 55%
 • Βόρειο Αιγαίο: 55%
 • Δυτική Μακεδονία: 45%

Τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται κατά 10% για τις μεσαίες και κατά 20% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Παρεχόμενες ενισχύσεις 2018 2019 – αναπτυξιακού νόμου:

 • Επιδότηση
 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 • Επιδότηση Κόστους Δημιουργημένης Απασχόλησης

Προϋποθέσεις υπαγωγής – ένταξης

Ίδια συμμετοχή επενδυτή:

Η συμμετοχή του φορέα επένδυσης στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να παρουσιαστεί με ίδια κεφάλαια, εξωτερική χρηματοδότηση (ακόμα και εξ ολοκλήρου), ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000 €
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: 250.000 €
 • Μικρές επιχειρήσεις: 150.000 €
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000 €

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο μπορεί να φτάσει έως τα 5. εκ. Ευρώ και σωρευτικά τα 10 εκ. Ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 20 εκ. € για το σύνολο των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Οι σύμβουλοι της IDEA CONSULTING είναι δίπλα σας για την σύνταξη & υποβολή της πρότασής σας για επιδότηση.