ΕΣΠΑ ΕΣΤΙΑΣΗ 2021: Νέο πρόγραμμα επιδότησης ΕΣΠΑ για την εστίαση

Νέο πρόγραμμα επιδότησης συνολικού προϋπολογισμού 330 εκ. Ευρώ για τον κλάδο της εστίασης με πόρους από το ΕΣΠΑ ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι επιχειρήσεις εστίασης θα λάβουν μέσω του προγράμματος μη επιστρεπτέα επιδότηση έως 100.000€ με σκοπό την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες μετά το lockdown.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να λάβουν μέρους και οι επιχειρήσεις franchise, οι οποίες έχουν επίσης πληγεί από την πανδημία, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων επιπλέον κριτηρίων.

Το ποσό της επιδότησης θα μπορεί να ανέλθει στο 7% του κύκλου εργασιών του 2019 από εστίαση, εφόσον αυτός προέρχεται είτε από τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησης είτε από τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα.

Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί εντός του 2019 ή εντός του 2020 το ποσό της ενίσχυσης προκύπτει αναλογικά προς τον αριθμό ημερών που λειτούργησαν εντός του έτους.

Κριτήρια ένταξης 

Τα βασικά κριτήρια για την ένταξη στη δράση είναι τα εξής:

Α) Μείωση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019

Β) Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ

Γ) Για τις επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2019 η πτώση του τζίρου θα υπολογίζεται αναλογικά προς τις ημέρες λειτουργίας.

Δ) Επιχειρήσεις εστίασης που έκαναν έναρξη το 2019 αλλά δεν είχαν έσοδα μέσα στην χρονιά θα μπαίνουν αυτόματα στην δράση

Ε) Επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2020 θα μπαίνουν αυτόματα στη δράση.

 

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.

 

Προϋποθέσεις του προγράμματος

Α) Το ποσό της επιδότησης για κάθε επιχείρηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των ποσών των Κωδικών 361, 363 και 364 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του 2021.

Β) Το ποσό της επιδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του 2021.

Γ) Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31-12-2021.  Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του 2021 και τα δηλωθέντα έξοδα.

Με ενδιαφέρει


     

     

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ

    Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 – 18:00

    Τηλ: 2103459697