ΕΣΠΑ μεταποίηση

Ανήκετε στον κλάδο της μεταποίησης;

Στο ΕΣΠΑ 2107-2020 υπάρχουν προγράμματα επιδότησης για όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις και δραστηριότητες.

Σας προτείνουμε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες του ΕΣΠΑ. Απευθυνθείτε στους ειδικούς σύμβουλους της εταιρείας μας.

Για μεταποιητικές επιχειρήσεις θα προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα το πρόγραμμα επιδότησης Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Β’ Κύκλος.

Το πρόγραμμα θα έχει ποσοστό επιδότησης έως και 60% και προϋπολογισμό πρότασης έως 350.000 Ευρώ.

Υποστηρίζει επιχειρήσεις για την αγορά καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού, κτιριακές εργασίες, δράσεις εξωστρέφειας κ.α.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το πρόγραμμα «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Β’ Κύκλος» απευθύνεται σε υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις και αφορά στην επιδότηση για τον εκσυγχρονισμό τους, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Προδιαγραφές προγράμματος:

 • Προϋπολογισμός πρότασης από 15.000 € έως 350.000 €
 • Επιδότηση έως και 60% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

Επιδοτούμενες δαπάνες Προγράμματος ΕΣΠΑ συνοπτικά:

 • Κτηριακές εργασίες ανέγερσης ή ανακαίνισης
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός
 • Επαγγελματικό όχημα
 • Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας
 • Λογισμικό και εξοπλισμός μηχανογράφησης
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού (έως 2 άτομα συνολικά και έως 12.000€ ανά άτομο)
 • Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μελέτη και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, 14001 κ.α.
 • Φωτοβολταϊκά / μικρής κλίμακας ΑΠΕ, αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου
 • Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

 

Για λοιπές λεπτομέρειες απευθυνθείτε στους συμβούλους της IDEA consulting.

Με ενδιαφέρει

  Σύμβουλοι επιχειρήσεων ΕΣΠΑ