Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για εκθέσεις στο εξωτερικό ευκαιρία για Ελληνικές επιχειρήσεις

Έχετε εξαγωγική επιχείρηση; Συμμετέχετε σε εκθέσεις στο εξωτερικό; Δικαιούστε επιδότηση

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2017-2020. Η επιδότηση πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος “Επιχειρούμε Έξω”.

Το πρόγραμμα δίνει επιδότηση 50% για την συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού καθώς και σε επιχειρηματικές αποστολές.

Τι χρηματοδοτείται:

 • Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας
  Επιδοτούνται δαπάνες όπως: Κόστος συμμετοχής, Έξοδα μετακίνησης και διαμονής των στελεχών της επιχείρησης, Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και εξοπλισμός αυτού, Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων
 • Συμμετοχή σε Επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό
  Επιδοτούνται δαπάνες όπως: Κόστος εγγραφής/συμμετοχής, Έξοδα μετακίνησης και διαμονής του εκπροσώπου της επιχείρησης που θα συμμετέχει στην επιχειρηματική αποστολή, Κόστος ενοικίασης αίθουσας για την πραγματοποίηση επιχειρηματικών συναντήσεων, Κόστος παρουσίασης της εταιρίας και οργάνωσης εξατομικευμένων B2B συναντήσεων, Διερμηνεία – γραμματειακή υποστήριξη, Κόστος μεταφοράς δειγμάτων

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης .

ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Επιχειρούμε Έξω” απευθύνεται σε μικρομεσαίες εξαγωγικές μεταποιητικές επιχειρήσεις, στους κλάδους:

 • Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτοποιία
 • Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών
 • Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και επίπλων
 • Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
 • Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, μ- Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
 • Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
 • Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
 • Κατασκευή επίπλων
 • Λοιπές μεταποιητικές δραστηριότητες

 

Οι σύμβουλοι της Idea Consulting είναι δίπλα σας να σας στηρίξουν σε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Με ενδιαφέρει