ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΣΠΑ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Εντός του μηνός αναμένεται το πρόγραμμα «Αναβάθμιση, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Β’ Κύκλος» , το οποίο απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου αυτοκινήτων και εταιρείες διάλυσης αυτοκινήτων, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

 

Χρηματοδοτικό Σχήμα:

 

 • Επιδότηση έως και 50% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

 

Τι χρηματοδοτείται:

 • Εργασίες ανέγερσης ή ανακαίνισης κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, υπολογιστές, γραφεία, κα)
 • Επαγγελματικό όχημα
 • Εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου (site) της επιχείρησης
 • Λογισμικό (ERP, CRM, αυτοματοποίησης, κ.α.) και εξοπλισμός μηχανογράφησης
 • Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου και νέου προσωπικού (έως 2 άτομα συνολικά και έως 12.000€ ανά άτομο)
 • Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μελέτη και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, 14001 κ.α.
 • Φωτοβολταϊκά / μικρής κλίμακας ΑΠΕ, αποκλειστικά για τις ανάγκες της επιχείρησης
 • Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων κατά CE
 • Προβολή – Προώθηση

 

Προϋπολογισμός πρότασης:

 • Από 15.000 € έως 200.000 €

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

 

Επίσης, είναι ανοιχτό σήμερα το πρόγραμμα, «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών επιχειρήσεων» στο οποίο επιδοτείται η δημιουργία νέας επιχείρησης Rent a car , τουριστικό γραφείο που ενοικιάζει van με οδηγό ή/και ΤΕΟΜ (Τουριστικά λεωφορεία).

Χρηματοδοτικό Σχήμα:

 

 • Επιδότηση έως και 50% του συνολικού προϋπολογισμού
 • Προκαταβολή 40% της επιδότησης με την έγκριση

 

Τι χρηματοδοτείται:

 • Κτηριακές εργασίες κατασκευής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
 • Οχήματα προς εκμετάλλευση – Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Μεταφορικό μέσο επαγγελματικής ή μικτής/πολλαπλής χρήσης (9θέσιο)
 • Προβολή (Δημιουργία Ιστοσελίδας, Διαφήμιση στο internet, Συμμετοχή σε εκθέσεις)
 • Λογισμικό και εξοπλισμός μηχανογράφησης
 • Μελέτη και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων ISO 9001, 14001 κ.α.
 • Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού (έκδοση πολεοδομικής άδειας)

 

 

Προϋπολογισμός πρότασης:

 • Από 25.000 € έως 400.000 €

 

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών: από τις 7/11/2017, ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος