Σημαντικό ενδιαφέρον στον Β’ Κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Επιδότηση

Σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφεται για τον Β’ Κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Η πορεία του Αναπτυξιακού Νόμου και η ανταπόκριση των επενδυτών αποτελεί σημαντική ένδειξη μεταστροφής του κλίματος στην οικονομία.  Πολύ σημαντική στην εμπέδωση κλίματος προσέλκυσης επενδύσεων αποτελεί η δέσμευση του Υπουργείου για την αύξηση του προϋπολογισμού του Αναπτυξιακού Νόμου 4399 για την έγκριση του συνόλου των αξιόλογων επενδυτικών σχεδίων  που υποβλήθηκαν στο Α’ Κύκλο.

Επισημαίνεται ότι σήμερα είναι ανοικτός για την υποβολή προτάσεων ο Β’ κύκλος του Καθεστώτος Γενικής Επιχειρηματικότητας του Επενδυτικού Νόμου, ενώ άμεσα αναμένεται η ενεργοποίηση και των Καθεστώτων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Ενίσχυση Μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Ο Β’ Κύκλος κινείται στα ίδια πλαίσια με τον Α’ Κύκλο, με επιμέρους βελτιώσεις σε τεχνοκρατικά θέματα, με στόχο την διευκόλυνση τ. Σημαντική διαφοροποίηση έναντι του Α’ κύκλου είναι ότι πλέον η αίτηση γίνεται σε μία φάση, όπου υποβάλλεται το σύνολο των στοιχείων (αίτηση και φάκελος τεκμηρίωσης).

Για περισσότερες πληροφορίες για τον Αναπτυξιακό Νόμο και την δυνατότητα υποβολή αίτησης δείτε εδώ