Τροποποιήσεις Προγράμματος “Ψηφιακό Άλμα”

Στις 19 Ιουλίου ανακοινώθηκε η τροποποίηση του προγράμματος επιδότησης “Ψηφιακό Άλμα”.

Με την τροποποίηση μεταφέρθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 17 Σεπτεμβρίου στις 2 Οκτωβρίου 2018.

Επίσης, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών τίθεται πλέον η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος 4 Ιουνίου και όχι η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης όπως αρχικά ίσχυε. Με την σημαντική τροποποίηση αυτή, μια επιχείρηση που έκανες δαπάνες μέσα στο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου χωρίς να έχει καταθέσει αίτηση, μπορεί πλέον να επιδοτηθεί για αυτές.

Στην παραμετροποίηση του λογισμικού, με την τροποποίηση αυξάνεται το επιλέξιμο κόστος, από 20% που ήταν μέχρι σήμερα, σε 40% επί του κόστους του λογισμικού.

Παράλληλα, στις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, πλέον δεν απαιτείται μία χρονιά με κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, αλλά μία χρονιά με κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων. Επίσης και σε αυτό το πρόγραμμα προστέθηκαν οι δικηγορικές εταιρίες στους δικαιούχους του προγράμματος.

Στην κατηγορία που αφορά στις δαπάνες για εξοπλισμό, στην επιλέξιμη δαπάνη «άλλος εξοπλισμός» μπήκε ανώτατο όριο στο ύψος του κόστους, που αγγίζει το 10% του συνολικού κόστους του προγράμματος. Έτσι αν το συνολικό κόστος του προγράμματος αγγίζει τις 100.000€, οι δαπάνες για barcode readers, 3D εκτυπωτές, διαδραστικούς πίνακες κτλ, δεν μπορούν να ξεπερνάνε τις 10.000€.

Στην κατηγορία για τις δαπάνες λογισμικού, και πιο συγκεκριμένα σε εκείνες που αφορούν στην δημιουργία ιστοσελίδας και στην δημιουργία e-shop, η τροποποίηση του προγράμματος, αποσυνδέει το ύψος των δαπανών για τις κατηγορίες αυτές, από το συνολικό ύψος του επενδυτικού σχεδίου και ορίζει ως ανώτατο όριο τις 2.500€ για την ανάπτυξη ιστοσελίδας και τα 4.000€ για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επίσης και στο “Ψηφιακό Άλμα” κάποιες από τις τροποποιήσεις αφορούν στους συμβούλους και έτσι κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούν μόνο οι σημαντικότερες αλλαγές.

Επικοινωνήστε με το σύμβουλο σας και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Ψηφιακό Άλμα.